BossRover View my profile

Update Board

    OC.
  • Kimie Kamira

Exteen Community

posted on 02 Nov 2011 14:09 by bossrover

เพจรวมข้อมูลตัวละครที่ลงในกิจกรรม Exteen Mafia, Exteen Harvestmoon และ Exteen Qyubey Magica

 *จริงๆ ยังไม่ได้ลงเล่นหรอก แต่ทำลิ้งข้อมูลเอาไว้ก่อน ไว้ตอนลงข้อมูลแล้วจะได้ไม่เสียเวลามาทำ 55

EM

Mafioso แก๊งมาเฟียอิตาลี >> LINK

  • INK Bossu Kuszo [Inkusszo] - อิงค์ โบซซู คุซโซ่ (อิงคุซโซ่)
  • Atyellyrica Ruminelle [Rumine] - เอเทลลายน์ริก้า รูมิเนล (รูมิเนะ)

NPC

  • Amnesia Kuszo [Amnesia] - แอมนีเซีย คุซโซ่
  • Belle Klati
ข้อมูลอ้างอิง
 

EQM

  • Kimie (Kamera) Kamira - คิมิเอะ คามิระ [LINK]

HME

  • Corn Texas
  • Amnesia

Tags